Informatie

Similes is er speciaal voor jou


Of je nu ouder, partner, broer of zus bent van iemand die psychisch kwetsbaar is of je bent vriend, collega of buur, de psychische kwetsbaarheid van je naaste treft ook jou. Je zit met vragen, veel vragen. Over zaken als behandeling, wonen, werken, relaties. Je zit met twijfels en onzekerheden. De zorgen wegen op je en meer dan eens vraagt U zich af waar je als nabij betrokkene terecht kan. Je wilt er over praten met mensen die hetzelfde meemaken? Dat kan!

Het Similesaanbod en de activiteiten verlopen in een gemoedelijke sfeer. De vrijwilligers op de activiteiten stellen je dadelijk op je gemak.

Similes Regio Meetjesland organiseert:

- gespreksbijeenkomsten en uitstappen waar familieleden met elkaar in gesprek gaan.

- infomomenten over thema’s uit de geestelijke gezondheidszorg in samenwerking met deskundige gastsprekers.

- culturele activiteiten alsook ontspanningsnamiddagen 


Via deze initiatieven stimuleren familieleden elkaar naar verwerking, zelfstandigheid en weerbaarheid.

Similes Regio Meetjesland helpt je met informatie over de werking van Similes en de activiteiten in de regio. Je kunt er altijd terecht voor een gesprek met een vrijwilliger of lotgenoot.

Similes is een pluralistische sociaal-culturele vereniging van en voor familieleden van personen met een psychische kwetsbaarheid. Je vindt Similes over heel Vlaanderen en in Brussel.

Ondersteuning


Onze vereniging heeft de doelstelling om naastbetrokkenen in onze regio te ondersteunen en hen mogelijkheden aan te reiken tot ontmoeting en dialoog. Jouw hulp blijft meer dan welkom. Je kan ons helpen door middel van:


Lidmaatschap

Voor 25 euro ben je één jaar lang lid van onze vereniging. We houden je via mail op de hoogte van ons aanbod, je ontvangt ons kwartaalblad en geniet van tal van andere voordelen.

Lid worden van Similes Meetjesland kan door storting op rekeningnummer BE71 0011 0730 0769 van Similes vzw met vermelding “lidmaatschap Similes Regio Meetjesland”


Sponsoring

Elke gift is welkom op het rekeningnummer BE71 0011 0730 0769 van Similes vzw. Vermeld in de mededeling “gift Similes Regio Meetjesland”.

Giften in 2021 vanaf € 40,00 ontvangen begin 2022 een fiscaal attest.


Vrijwilliger

Je bent van harte welkom om mee je schouders te zetten onder onze activiteiten.

Bestuur


Van links naar rechts:

Mevr. Carine Daeninck (alg. medewerkster)

Dhr. M. Willems (voorzitter)

Mevr. Marianne Claeys (projectontwikkelaar)

Mevr. Heidi Vyncke (horecamedewerkster)

Dhr. Marcus Dauwe (technisch medewerker)

Mevr. Francine de Weweire (pr. verantwoordelijke)

Dhr. Wilfried van de Bunder (penningmeester)

Afwezig: Marjolein Heijne (website beheerder)