Voorwoord

                             

Van harte welkom bij Similes Regio Meetjesland.


Sinds 2008 ben ik lid van de Federatie van Vlaamse Simileskringen (kortweg Similes vzw), een door de Vlaamse overheid erkende pluralistische familievereniging op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg.


Gedurende deze periode heb ik tal van infosessies en gespreksavonden bijgewoond en ben ik tot de vaststelling gekomen dat er binnen onze huidige samenleving een enorme behoefte is aan begeleiding, ondersteuning en opvang van zowel de familieleden van psychisch kwetsbare personen alsook de patiënten hunzelf. Het is ongekend maar 30% van onze huidige maatschappij heeft om één of andere reden te maken met de problematiek van geestelijke gezondheidszorg. Mensen die verlangen naar steun, hulp en zorg blijven meestal geïsoleerd achter met emoties van angst, onzekerheid, verdriet en machteloosheid. De ervaring speelt zich dan ook grotendeels af binnen de beslotenheid van de gezinnen om reden dat men niet weet waarheen en anderzijds omwille van het taboe rondom.


Mijns inziens is de tijd aangebroken om dit taboe te doorbreken en ons open te stellen voor dialoog. Similes Regio Meetjesland is een unieke kans om onze ervaring te delen, om van gedachten te wisselen en om advies en oplossingen aan te brengen daar waar mogelijk. Wij bieden u de mogelijkheid om samen met lotgenoten te werken aan een herstel. Mag ik U dan ook vriendelijk uitnodigen even de tijd te nemen en via deze site kennis te maken met onze vereniging, hopelijk kunnen wij voor U een meerwaarde zijn in uw verwerkingsproces en in uw zoektocht naar een stukje leven van weleer.

 


Marnix Willems

Voorzitter Similes Regio Meetjesland